โรงรับจำนำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

โรงรับจำนำเมืองปราจีนบุรีทุ่มเงินกว่า 150 ล้านรองรับเปิดเทอม

นางสุภาวดี ติยศิวาพร ผู้จัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ โรงรับจำนำสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ว่า เทศบาลเมืองปราจีนบุรีเตรียมเงินทุนสำรองหมุนเวียนประมาณ 150 ล้านบาท เพื่อรองรับผู้ปกครองที่จะมาใช้บริการในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาที่1/2565 และมีการลดอัตราดอกเบี้ยให้ด้วย

สำหรับ รายการสิ่งของส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองมักจะนำมาจำนำจะมีทองคำ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ฯลฯ จึงอยากจะเชิญชวนให้มาฝากรับจำนำที่นี่เพราะเป็นโรงรับจำนำของรัฐบาล

นางสุภาวดี กล่าวว่า ในโอกาสที่จะมีการเปิดภาคเรียนใหม่นี้ ทางสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ภายใต้การบริหารงานโดย นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดเตรียมเงินกองทุนสำหรับบำบัดทุกข์บริการประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองไว้อย่างพร้อมเพียงแล้ว

โรงรับจำนำเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

ทั้งนี้ ได้หนังสือ “ด่วนที่สุด” ของสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงการระบาดโควิต-19และ ช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ที่มีสถานธนานุบาลในสังกัดทุกแห่ง

สำหรับ อัตราดอกเบี้ยรับจำนำสำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน

2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือนสำหรับผู้มาไช้บริการตั้งเเต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม ใช้อัตราดอกเนี้ย ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิตอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน

2.เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเิตมได้ที่ locksmith-kirklandwa.net

Releated