มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม น.ศ.ใหม่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม น.ศ.ใหม่

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565” หรือ How to Live and Learn on Campus 2022 และพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี หรือ MFU Fresher ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 3,800 คน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า

เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เพิ่งก้าวขึ้นสู่ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กิจกรรม How to Live เรียนรู้การปรับตัว และใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยกับสังคมใหม่ และกิจกรรม How to Learn เรียนรู้วิธีศึกษาเล่าเรียนในสำนักวิชา และสาขาวิชาของตนเอง

“นักศึกษารุ่นนี้คือรุ่นที่โชคดี ที่เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยได้แบบ on site 100% เพราะรุ่นพี่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีโอกาสมาทำกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย รุ่นนี้อาจารย์อยากฝากความหวัง เพราะเป็นรุ่นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกรรม และจะได้เป็นผู้จัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับรุ่นน้องในปีต่อๆ ไป โดยโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนชีวิตจากนักเรียนมาเป็นนักศึกษา เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เป็นเรื่องที่บางคนทั้งดีใจ ทั้งวิตกกังวล บางคนยังต้องปรับตัว โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้พวกเราทุกคนมีโอกาสได้ปรับตัวเอง ที่สำคัญคือให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยได้อย่างดี มีคนดูแล มีคนช่วยเหลือ มีคนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเราแน่นอน” รศ.ดร.ชยาพร กล่าว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม น.ศ.ใหม่

รศ.ดร.ชยาพรกล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยต้องการสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์แห่งความเป็น มฟล.บัณทิตที่เรามุ่งหวังอยากจะสร้างไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีคุณลักษณะที่สำคัญ เรื่องแรกคือ มีความรู้ดี มีความเก่ง มีคนถามว่าเรียนที่ มฟล.ยากหรือไม่ หลายคนบอกว่าไม่กล้ามา เพราะกลัวภาษาอังกฤษ แต่หลายคนก็ตั้งใจมา เพราะที่นี่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

ฉะนั้น นี่คือสิ่งที่ทุกท่านมุ่งหวังตั้งใจไว้แล้ว ว่าต้องทำให้สำเร็จ คณาจารย์ทุกคนพร้อมที่จะเตรียมในเรื่องของการประสิทธิ์ประสาทวิชาตามวิชาชีพ เพื่อให้พวกเราทุกคนเก่ง รอบรู้ มีความรู้ดี ภาษาดี และการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ทั้งในสำนักวิชาเดียวกัน เพื่อนต่างสำนักวิชา ในเวลาอันใกล้ จะมีนักศึกษาต่างชาติมาอยู่กับพวกเราด้วย จะเป็นโอกาสเพื่อฝึกฝนให้เราพร้อมใช้ชีวิต และทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อีกด้วย

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกเรื่อง มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะตอบสนองความต้องการให้กับพวกเราในทุกๆ ด้าน เพื่อให้พร้อมสำหรับศึกษาเล่าเรียน และได้มาอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข

ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการแทนหัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า มฟล.เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการใช้ชีวิต และการศึกษาในสาขาวิชาชีพของตน ตลอดจนได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษา และการพัฒนาตนเอง รวมทั้ง การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ locksmith-kirklandwa.net

UFA Slot

Releated